Rasedus ja skolioos – 5 müüti

Raseduse ja skolioosiga seoses levib mitmeid müüte, mida sooviksin ümber lükata või lähemalt vaadata. 
Uuringuid sellel teemal leiab päris palju, kuid näib, et erinevaid tulemusi ja järeldusi on sama palju kui uuringuid. Samuti on sünnitusabi ja traditsioonid igas riigis erinevad ehk raske on järeldusi teha, mis igas ühiskonnas pädeks.  Viisin sel aastal ise väikese küsitluse läbi, mille tulemusi ka siin kajastan ja sealt saadud soovitusi ning muresid piltidel jagan. Varem oskasin vaid loetu põhjal soovitusi anda või kaasa mõelda võttes arvesse ka enda opereeritud skolioosiga kaasnevaid kogemusi. Sügavam huvi teema vastu tekkis peale ise rasedaks jäämist ning nüüd ühe põnni emana. 

Müüt nr 1

Skolioosiga naised ei saa lapsi

Siin all mõeldakse tavaliselt raskusi lapse kandmisel või sünnitamisel, mitte otseselt viljatust. Häguselt mäletan minagi lauset arsti suust, mis viitas, et tulevikus “sellise seljaga” lapsi saada on raske või võimatu. Olen seda mitmel korral ka oma klientidelt kuulnud. Tean lugusid, kus selliste väljaütlemiste tõttu on naised loobunud emaks saamisest või ebameeldiv lause on neil värskelt meeles ka mitukümmend aastat hiljem. Ma ei oska isegi arvata, kust selline arusaam täpsemalt pärineb – on see seotud potentsiaalselt vähenenud ruumiga kõhuõõnes? Või arvatakse, et selja koormustaluvus on liialt väike lisaraskuse kandmiseks?

Igal juhul nii see ei ole – skolioos ei ole laste saamisel takistuseks! Aastatel 1980-2015 avaldatud 22 artiklit järeldasid just seda (8). Loodetavasti jõuab selliseid (ja ka teisi!) väärasid sõnumeid autoriteetsetelt spetsialistidelt aina vähem noorte naisteni.

Minu miniuuringus küsisin laste arvu. Sellele küsimusele vastas 9 naist, kellest kaks on sünnitanud kolm last ja üks kaks last. 

Müüt nr 2

Skolioosiga naised sünnitavad keisrilõike abil

Uuringus, kus oli 116 naist leiti, et skolioos ei olnud keisrilõikega sünnitamise eraldiseisvaks riskifaktoriks ega muudeks sünnitusega seotud probleemides (3).

Kui vaadata soomlaste uuringut, siis keisrilõiget esines rohkem neil opereeritud skolioosiga naistel, kelle fiksatsioon ulatus neljanda nimmelülini ning opereeritud skolioosiga naistel kasutati keisrilõiget rohkem kui skolioosita naistel (64% versus 33% vastavalt). Veidi rohkem keisrilõikeid (36.9% versus 28.2%) täheldati opereeritud skolioosiga versus mitte opereeritud skolioosi puhul (9), kuid need numbrid jäävad endiselt tavapopulatsiooniga samadesse suurusjärkudesse. (2,9) 

Müüt nr 3

Skolioosiga naistel on rohkem seljavalu raseduse ajal ning sünnituse järgselt

Arvan, et seda on väga raske adekvaatselt hinnata, et järeldusi teha, sest faktoreid seljavaluks on väga palju. Samuti hinnanguid ja proaktiivsust seljavaluga tegelemise suunas. Üle lahe tehtud uuringus, kus oli ka kontrollgrupp, leiti, et peale sünnitust oli alaseljavalu esinemine naiste seas võrdne (43% ja 42%), aga raseduse ajal skolioosiga naistel veidi suurem (48% versus 34%) (1).

Minu 13 vastajaga “miniuuringust”, kus 5 naist on opereeritud seljaga, selgus, et raseduse ajal hindasid oma seljaga seonduvaid probleeme kergeks kuni mõõdukaks 7 vastanut ja probleeme ei täheldanud 5 vastajat. Üks vastaja koges tugevaid probleeme seljaga. Kuid rasedusaegsetest seljaga seotud probleemidest arvas vaid üks vastaja, et seos skolioosiga on tugev ning enamus seost skolioosiga ei loonudki.

Eestis ei ole laialt levinud, kuid skolioosilõikuseid tehakse ka eesmise või külgmise lähenemisega. Võiks arvata, et ehk tagumine lähenemine, mis traumeerib seljalihaseid, suurendab seljavalu esinemist lumbaalosa skolioosiga sünnitanud naistel, kuid ka see on ümber lükatud (4).

Müüt nr 4

Skolioosiga naistele ei saa teha epiduraali ehk nn. seljasüsti

Kuna lülisammas ei ole skolioosi puhul sirge, siis tavapärased epiduraali manustamise võtted ei pruugi toimida ning eeldavad kogenud anestesioloogi. Samas, kirjandusest ei leia kinnitust, et skolioosi puhul epiduraali teha ei saa või et see ebaõnnestuks rohkem kui tavapopulatsioonil. 

Näiteks – 59 naisega/84 sünnitust uuringus leiti, et vaid ühel korral 71-st ei saanud epiduraali teha ning kolmel korral anestesioloog keeldus (5). 163 naisega uuringus oli anesteesiaga probleem vaid kuuel protsendil skolioosiga naistest (9). 

Minu läbiviidud väikeses küsitluses seitse vastajat kolmeteistkümnest ei kasutanud epiduraali, 5 kasutas. Ükski vastajatest ei kirjeldanud ebaõnnestunud epiduraali.

Müüt nr 5

Rasedusega suureneb skolioos

Seda “müüti” pole ma palju kuulnud, kuid kirjanduses on seda uuritud ja pean oluliseks välja tuua. Sageli on uuringu valim väga väike, sest täiskasvanueas ei käida tihti skolioosi jälgimiseks röntgenis ja uuringu andmed pärinevad nendelt naistelt, kes on juhuslikult enne ja peale rasedust röntgenis käinud. Igal juhul – väikeseid suurenemisi Cobb nurgas raseduse järgselt on täheldatud, aga nende olulisus või seos rasedusega on küsitav (8,9) ning ei sõltu skolioosi ravimeetodist (2).

Mõnes uuringus ei ole leitud mingeid muutuseid skolioosi suuruses (5). Kui võrrelda opereerimata ja opereeritud skolioosiga naisi, siis rasedus ei suurenda skolioosi suurust (6). Samuti ei leitud skolioosi suurenemist vaid konservatiivselt ravitud naiste seas (7). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et skolioosiga naised saavad lapsi ning neil ei ole kõrgendatud riski rasedusaegseteks komplikatsioonideks (8). Samuti elukvaliteet ja seksuaalfunktsioon peale sünnitust on võrdne tavapopulatsiooniga (1). Üldiselt oskavad arstid ja ämmaemandad nõustada skolioosiga naist, kuid kindlasti vajaks see pool parandamist. Levinud on endiselt palju “vanakooli” suhtumist või teadmatust (minu isiklik kogemus näiteks). Seetõttu on hea ise küsimusi küsida ning mitte leppida pinnapealse vastusega – nii suuname ka spetsialisti täpsemaid vastuseid otsima.

Hea oleks uurida eraldi ja laiemalt Eesti kogemust, et saada meie ühiskonnas pädevad vastused. Mõtted tulevikuks! Seniks soovin, et kasvõi üks inimene siit kasulikku infot sai või vähenes mõni hirm! Soovitan teha koostööd spetsialistidega ning soovi korral võib otsida tuge ja nõu ka näiteks Skolioos Eesti grupist.

Siia lõppu ka mu “miniuuringus” osalejate soojad soovitused 🙂

Viidatud artiklid

1- Grabala P, Helenius I, Buchowski JM, Larson AN, Shah SA. Back Pain and Outcomes of Pregnancy After Instrumented Spinal Fusion for Adolescent Idiopathic Scoliosis. World Neurosurg. 2019 Apr;124:e404-e410. doi: 10.1016/j.wneu.2018.12.106. Epub 2019 Jan 3. PMID: 30610987. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30610987/ 

2- Theroux J, Brown BT, Marchese R, Selby M, Cope V, McAviney J, Beynon A. The impact of pregnancy on women with adolescent idiopathic scoliosis: a scoping review. Eur J Phys Rehabil Med. 2023 Aug;59(4):505-521. doi: 10.23736/S1973-9087.23.08086-3. PMID: 37746783; PMC10548399. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10548399/

3- Lebel DE, Sergienko R, Wiznitzer A, Velan GJ, Sheiner E. Mode of delivery and other pregnancy outcomes of patients with documented scoliosis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Jun;25(6):639-41. doi: 10.3109/14767058.2011.598587. Epub 2011 Nov 9. PMID: 22070615. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22070615/ 

4- Cao Y, Shu S, Jing W, Zhu Z, Qiu Y, Bao H. Quality of Life During Pregnancy, Caesarean Section Rate, and Anesthesia in Women with a History of Anterior Correction Surgery for Lumbar Scoliosis: A Case-Control Study. Med Sci Monit. 2020 Oct 17;26:e926960. doi: 10.12659/MSM.926960. PMID: 33067410; PMCID: PMC7577072. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33067410/

5 –  Chan, E. W., Gannon, S. R., Shannon, C. N., Martus, J. E., Mencio, G. A., & Bonfield, C. M. (2017). The impact of curve severity on obstetric complications and regional anesthesia utilization in pregnant patients with adolescent idiopathic scoliosis: a preliminary analysis. Neurosurgical Focus FOC, 43(4), E4. https://doi.org/10.3171/2017.7.FOCUS17321 https://thejns.org/focus/view/journals/neurosurg-focus/43/4/article-pE4.xml 

6- Pawel Grabala, Ilkka Helenius, Suken A. Shah, A. Noelle Larson, Jacob M. Buchowski, Michal Latalski, Michal Grabala, Tomasz Guszczyn. Impact of Pregnancy on Loss of Deformity Correction After Pedicle Screw Instrumentation for Adolescent Idiopathic Scoliosis, World Neurosurgery, Volume 139, 2020  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878875020306136?via%3Dihub 

7- Schroeder JE, Dettori JR, Ecker E, Kaplan L. Does pregnancy increase curve progression in women with scoliosis treated without surgery? Evid Based Spine Care J. 2011 Aug;2(3):43-50. doi: 10.1055/s-0030-1267112. PMID: 23526896; PMCID: PMC3604750. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23526896/ 

8- Dewan MC, Mummareddy N, Bonfield C. The influence of pregnancy on women with adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J. 2018 Feb;27(2):253-263. doi: 10.1007/s00586-017-5203-7. Epub 2017 Jun 29. PMID: 28664223. https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-017-5203-7 

9- Nandoliya KR, Sadagopan NS, Alwakeal A, Kemeny H, Cloney M, Dahdaleh NS, Koski T, El Tecle N. Adolescent Idiopathic Scoliosis and Pregnancy. Cureus. 2023 Oct 10;15(10):e46782. doi: 10.7759/cureus.46782. PMID: 37954752; PMCID: PMC10633849.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10633849/