Teraapiafond – perearstilt otse füsioteraapiasse

notebook, pens, notes

Tavaliselt jõutakse füsioterapeudini läbi taastusraviarsti. 2015 lõi Haigekassa perearstidele teraapiafondi, mille raames saab perearst suunata patsiendi meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule.

Mida selleks tegema peab?

  • Kui perearst leiab, et vajate füsioteraapiat ning ta on nõus tegema koostööd füsioterapeudiga, sõlmivad perearst ning füsioterapeut omavahel (suulise)lepingu.

  • Perearst kirjutab patsiendile saatekirja, kuhu on märgitud anamnees, sekkumise eesmärk ja määratud teraapiakordade arv ning see, et tegemist on teraapiafondiga.

  • Patsient registreerib minu juurde aja (teraapiafondi saatekiri kaasa!)


Patsiendi omaosalus on Tervisekassa poolt makstava summa ja minu hinnakirja vahe. 

Füsioterapeut esitab perearstile teostatud teenuste eest arve ning krüpteeritud kokkuvõtte.

Täpsemalt saab lugeda Haigekassa leheküljelt.

Oluline info!

Süsteem muutub alates juulist 2024!

Erafüsioterapeutidel puudub ligipääs inimese Digiloole vms keskkonnale ehk saatekiri tuleb edastada e-mailile või kaasa võtta paberil. 

Saatekirjal peab olema märgitud pöördumise põhjus, märge, et see on teraapiafondist ning ka kordade arv!